სიახლეები

2013-2018 წლებში კაინექსის განხორციელებული პროექტები

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი (CAYNEX)     წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ, წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ …

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი 5 წლისაა

17 თებერვალს კავკასიის ახალგაზრდული კავშირის წევრებმა, მის დამფუძნებლებთან, სტაჟიორებთან და პარტნიორებთან ერთად ორგანიზაციის 5 წლის …

Clean World Conference 2018 – სუფთა მსოფლიოს კონფერენცია 2018

2018 წლის 25-28 იანვარს, „Let’s do it Georgia”, და „მასტერფის საქართველოს“ დელეგაცია დაესწრო „Clean World …

საფრანგეთის საელჩოს ადამიანის უფლებების დაცვის დაჯილდოება

2017 წლის 20 დეკემბერს კავკასიის ახალგაზრდული კავშირისა და მასტერფის საქართველოს წარმომდაგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საფრანგეთის საელჩოს …

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace