დასრულდა სტაჟიორების აყვანა

დამატების თარიღი: 28 September 2015 / 16:04

დასრულდა სტაჟიორების აყვანა პროექტში ,,უცხოელი სტუდენტების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის ცენტრი ‘’ . სულ შემოსული იყო ასამდე აპლიკაცია , მეორე ეტაპზე გადავიდა ორმოცი მონაწილე , ხოლო ცენტრში მოღვაწეობას თორმეტი სტაჟიორი გაარძელებს , რომლებიც თავიანთი სურვილებისა და ინტერესების მიხედვით გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებებში , ესენია : საინფორმაციო დახმარების მიმართულება , საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულება , იურიდიული მიმართულება და პროექტების საორგანიზაციო მიმართულება .
,, კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი ‘’ ულოცავს მათ და უსურვებს წარმატებულ საქმიანობას.

 

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace