საფრანგეთის საელჩოს ადამიანის უფლებების დაცვის დაჯილდოება

2017 წლის 20 დეკემბერს კავკასიის ახალგაზრდული კავშირისა და მასტერფის საქართველოს წარმომდაგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საფრანგეთის საელჩოს მიერ ოგრანიზებულ დაჯილდოვებაში.
აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ წარედგინათ ის განხორციელებული ქმედებები, რომლებიც ემსახურებოდა ადამიანის უფლებების დაცვას, იქედან გამომდინარე, რომ საფრანგეთის საელჩოს პრემია ადამიანის უფლებების დარგში , სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობისთვის მოღვაწე ადგილობრივი ასოციაციების დასაჯილდოვებლად შეიქმნა.
დაჯილდოვების ფარგლებში გამოვლინდა გამარჯვებული, რომლის ქმედებებიც გამორჩეულად მხადამჭერ ხასიათს ატარებდა ყველაზე მოწყვლადი ადამიანების სოციალურ-ეკონომიკური დამოუკიდებლობის კუთხით.


ორგანიზაციის სახელით, ვულოცავთ გამარჯვებულს საფრანგეთის საელჩოს პრემიის მიღებას და ვუსურვებთ წარმატებებს შემდგომ საქმიანობაში.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace