ტრენინგები თურქეთში Are You Free

დამატების თარიღი: 16 May 2014 / 22:19

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირის (caynex) წარმომადგენელი ედუარდ კიკნაძე მონაწილეობას იღებდა ახალგაზრდულ პროექტში „Are You Free“. პროექტი ჩატარდა დიუსჯეში (Düzce) -თურქეთი. პროექტი მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების აქტიურ ჩართვას დასაქმების პროგრამებში და მასში მონაწილებას იღებდა 15 ქვეყნის 39 წარმომადგენელი. პროექტის ფარგლებში მოეწყო თემატური შევხედრები, კონფერენცია და სოციალური აქტივობები.

 

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace