ტრენინგ კურსი – “Sustainable Economy for Environmental change ”

დამატების თარიღი: 07 June 2023 / 13:13

🇪🇺🇬🇪 Erasmus+ ის პროგრამის ფარგლებში, ბაკურიანში წარმატებით განხორციელდა ტრენინგ კურსი – “Sustainable Economy for Environmental change ” – 7 ივნისიდან 15 ივნისამდე ✅

პროექტის მიზნები იყო 🎯🎯🎯

✅ მონაწილეებისთვის ცნობიერების გაზრდა გარემოსდაცვით თემატიკასთან და არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით.

✅საერთო გარემოსდაცვითი გეგმის შექმნა , რომელიც ხელს შეუწყობს მდგრადობას და შექმნის მწვანე მომავალს

✅ გარემოსდაცვის და კლიმატის ცვლილების შესახებ ცნობიერების ამაღლება სხადასხვა ჩართული მხარეებისთვის, ონლაინ პოსტების, პუბლიკაციების და რეკომენდაციების გზით.

✅ ნეთვორქინგის ჩამოყალიბება და გაძლიერება ახალგაზრდული ორგანიზაციებისთვისა და ინდივიდებისთვის, რომლეთაც სურთ სამომავლო თანამშრომლობა აღნიშნულ სფეროში.

📝📌პროექტი დატვირთული იყო სხვადასხვა ვორქშოპებით, ჯგუფური სამუშაოებით, ტრენინგებით და აქტივობებით, რაც ახალგაზრდებს ეხმარება სწრაფად გაიგონ და შეისწავლონ გარემოსდაცვით თემატიკასთან დაკავშირებული არსებული რეალობა, გამოწვევები და ახალი სწავლების მეთოდოლოგიები.

🇬🇪🇩🇪პროექტი განხორციელდა ხორციელდება Let’s do it საქართველოს და Jugendliche fûr Kulter გერმანიის, ერთობლივი თანამშრომლობით.

🇪🇺🇪🇺 პროექტი ჩატარდა ევროკავშირის Erasmus+ პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace