ახალი თაობა მშვიდობიანი ცვლილებებისთვის #3

დამატების თარიღი: 19 December 2014 / 00:04

2014 წლის 19 დეკემბერს, “კავკასიის ახალგაზრდულმა კავშირმა” განაოხრციელა მე-3 პროექტი “ახალი თაობა მშვიდობიანი ცვლილებებისთვის” თბილისის 191 -ე საჯარო სკოლაში, რომელიც vivus.ge -ს და ertad.ge – ს მხარდაჭერით ხორციელდება. ტრენინგის თემებს წარმოადგენდა: სამოქალაქო საზოგადოების არსი და როლი დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებაში”, ბულინგი და ძალადობა, მსოფლიო ლიდერების და განათლების როლი საერთაშორისო მშვიდობის დამყარებაში”, განათლების მნიშვნელობა უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.

აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობდა 25 ახალგაზრდა მე-9 – მე-12 კლასების ჩათვლით.  პროექტი ასევე მოიცავდა თემატურ თამაშებსა და აქტივობებს.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace