ორგანიზაციის შესახებ

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი 

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი (CAUCASUS YOUTH NEXSUS) წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ, წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. ორგანიზაცია დაარსდა 2013 წლის 17 თებერვალს. 

 

ორგანიზაციის ხედვა 

საზოგადოება, რომელშიც ახალგაზრდებს აქვთ თანაბარი წვდომა განათლებაზე და შესაძლებლობა, მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება

ორგანიზაციის მისია

ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის 2021-2025 წლების მისიია მოდერნიზებული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა საქართველოში, რომელიც პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს და ხელს უწყობს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.  

ორგანიზაციის ღირებულებები: 

  • ახალგაზრდების როგორც ინდივიდების გაძლიერება და განვითარება;
  • არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია და ხელმისაწვდომობა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის;
  • თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა  განურჩევლად ეთნიკური, გენდერული,  რელიგიური და კულტურული ნიშნისა;
  • გენდერული თანასწორობისა და ქალების გაძლიერების ხელშეწყობა; 
  • ციფრული უნარ-ჩვევების   განვითარება და აქტუალიზაცია;
  • ახალგაზრდებში ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და გარემოსდაცვითი აქტივობების პოპულარიზაცია; 
  • ახალგაზრდების სამოქალაქო საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვა;
  • გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია და მიღწევა ახალგაზრდების ჩართულობის გზით; 

სლოგანივქმნით შესაძლებლობებს 

 

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace