რუსეთმა უარი თქვა, მიჰყიდოს საბრძილო თვითფრინავები აზერბაიჯანს, ეს არის სომხეთის ძალისხმევის შედეგი

დამატების თარიღი: 09 May 2013 / 00:06

წარმოშობით სომეხი,  რუსული ავიაციის ლიდერი, ცდილობს ხელის შეუშალოს მოლაპარაკებას რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის. რამაც დიდი გავლენა მოახდინა და არ დამთავრდა წარმატებულად აზერბაიჯანისთვის სურვილი ეყიდა რუსეთიგან საბრძოლო თვითფირინავები  Su-27, Su-30 and MiG-31.

 

ბაკო- APA-ის ცნობით. „წარმოშობით სომეხი, ლიდერი რუსული ავიაციის, ხელს უშლის მოლაპარაკებას რუსეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რომ შეიძინოს აზერბაიჯანმა საბრძოლო თვითფრინავები“

 

აზერბაიჯანული მხარის ინფორმაციით, დიდ გავლენა აქვს აზერბაიჯანის მოლაპარაკებაზე რუსეთთან საბრძოლო თვითფრინავების Su-27, Su-30 and MiG-31-ის შესყიდვაზე, წარმოშობით სომეხს, ლიდერი რუსული საბრძოლო თვითფრინავების გაერთიანების( Russia’s United Aircraft Corporation) ასევე ორი კომპანიის MIG და Sukhoi-ის.  რუსეთმა უარი თქვა მიყიდოს საბრძოლო თვითფრინავი აზერბაიჯანს, გარდა YaK-130-ის .

აზერბაიჯანის მთავრობა ცდილობს გააუმჯობესოს თავისი საბრძოლო თვითფრინავების შემადგენლობა.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace