უცხოელი სტუდენტების უფლებების დაცვის და ინტეგრციის ცენტრის პრეზენტაცია

დამატების თარიღი: 15 September 2015 / 13:49

14th September, 2015, ‘’The Center for Foreign Students Rights Protection and Integration” held official opening ceremony. Presidents of the university self-governments from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Black Sea International University together with special representative from Tbilisi State Medical universities were represented. Moreover other youth groups of interest attended above-mentioned event. Presentations about Center’s future activities were provided. Center representatives and Self-Government presidents agree on future co-operation in the field of foreign students rights protection and integration.

   2015 წლის 14 სექტემბეერს “უცხოელი სტუდენტების უფლებების დაცვის და ინტეგრაციის ცენტრში” გაიმართა პირველი პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თვითმართველობის პრეზიდენტები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თვითმართველობის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული ახალგაზრდები. პრეზენტაციაზე სტუმრები გაეცნენ ცენტრის მიზნებს და სამომავლო ღონისძიებებს, ასევე დაიგეგმა კონკრეტული ნაბიჯები სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ.

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace