2013-2018 წლებში კაინექსის განხორციელებული პროექტები

დამატების თარიღი: 20 February 2018 / 19:13

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი (CAYNEX)     წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ, წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. ორგანიზაცია დაარსდა 2013 წლის 17 თებერვალს.  ამ პერიოდიდან დღემდე ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს  169 აქტივობა.

2013-2018 წლებში განხორციელებული  ლოკალური და საერთაშორისო პროექტები:

საერთაშორისო კონფერენციები, სემინარები, ბუთქემფები, რეგიონალური შეხვედრები, მოდელირებები – 9

საერთაშორისო პროექტები, რომელსაც კაინექსმა  უმასპინძლა, ერასმუს +, მასტერფისის ბუთქემფი და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი ტრენინგები – 8

ერასმუს + ის ტრენინგები, სემინარები და ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამები, რომელშიც ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა – 29

ლოკალური პროექტები, ტრენინგები, ვორქშოპები, მუსიკალური კონცერტი, დამაკავშირებელი კედლები, შეხვდრები და  ღონისძიებები – 74

ინტერკულტურული დიალოგები,  მრგვალი მაგიდები, ინტერკულინარიული საღამოები, და დისკუსიები უცხოელი სტუდენტების მონაწილეობით – 37

კვლევები და პუბლიკაციები – 5

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები  – 7

 

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace