პუბლიკაციები

პროექტის „Dismantle Disinformation“ პუბლიკაცია

2019 წლის 9-15 სექტემბერს ბაკურიანში ჩატარდა Erasmus+ ტრენინგი “Dismantle Disinformation”, რომელში მონაწილეობდა 26 ახალგაზრდა ევროკავშირისა …

ნარჩენების პრობლემა საქართველოში

დღესდღეობით ნარჩენებისგან  გარემოს დაცვა და მათი  რაციონალური მართვა მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის  სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ნარჩენების წარმოქმნის და მათი უარყოფითი გავლენის პრევენციისა …

პარტნიორები

erasmus+
salto-youth
open society georgia foundation
masterpeace